Vedtekter

Vedtekter for Kristiansand Quilteklubb (1998) – revidert på årsmøtet 2014.

Styret:
Styret består av 6 medlemmer ut 2014, men går over til 5 medlemmer fra 2015 og videre framover. Alle har 2 års virketid. Halve styret skiftes ut hvert år.
Hvis en ønsker gjenvalg, så er dette mulig for kun en ny periode. Deretter må en ha minst 1 års pause.
De som går ut av styret fungerer som valgkomité for neste års valg.

Verv i styret:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem (Ut 2014)

Nye medlemmer tas inn fortløpende.
Innflyttere som har vært medlem av andre quilteklubber, kan automatisk få medlemskap i vår klubb.

Krav til forkunnskaper for nye medlemmer: Bør kunne bruke skjæreutstyr og ha sydd enkle teknikker.

Kursvirksomhet bør foregå utenom medlemsmøtene. Kun demonstrasjon på møtene.

Medlemskontingent er kr.300,- pr. år og inngangspenger på møtene er kr.30,-. Dette tas opp til årlig vurdering.

Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag til endringer må være styret i hende på forhånd. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet der eventuelle endringer vedtas.

Utstilling
- Kristiansand Quilteklubb holder utstilling på Festningen annethvert år.
- Alle medlemmer må yte noe i denne forbindelse.
- Alle medlemmer er pliktige til å levere en kake eller lignende til kafeteriaen + en  hjemmelaget gevinst til lotteriet.
- Det dannes arbeidsgrupper i god tid på forhånd, tidlig på vårparten, så alle forberedelser er godt i gang før vi tar sommerferie.
- Det bør være så mange personer i hver gruppe at hver gruppe kan ha sin leder. Styret bør være representert i de fleste gruppene.
- Det legges ut ei medlemsliste hvor medlemmene kan velge hva slags gruppe de vil være med i. I god tid før utstillingen bør det så lages ei oversiktsliste slik at en ser hvor en er satt opp (vaktliste). Det er også viktig at de som har ting for salg, også yter noe i de andre gruppene. Vi kan jo ha vakter i for eksempel to grupper.

- Det året vi ikke har utstilling lager vi et teppe som skal være hovedgevinst.
I 2015 er det Jubileumsutstilling, og en arbeidsgruppe med tilknytning til styret er nedsatt i den forbindelse.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Vedtekter til Kristiansand Quilteklubb

Vedtekter for Kristiansand Quilteklubb (1998) – revidert på årsmøtet 2008.

Styret:
Styret har seks medlemmer og alle har 2 års virketid. Halve styret skiftes ut hvert år.
Hvis en ønsker gjenvalg, må en ha minst ett års pause.
De som går ut av styret fungerer som valgkomitè for neste års valg.

Verv i styret:
Leder: Kontaktperson/lede møtene
Nestleder: Inngangspenger/gevinster
Sekretær: Ansvar for utsendelse av brever etc.
Kasserer: Innkreving av medlemskontigent og ansvar for diverse
inn/utbetlinger.
Styremedlem: Bibliotekar
Styremedlem: Salg av T-skjorter/pins/krus etc.

Nye medlemmer tas inn fortløpende.
Innflyttere som har vært medlem av andre quilteklubber, kan automatisk få medlemskap i vår klubb.

Krav til forkunnskaper for nye medlemmer: Bør kunne bruke skjæreutstyr og ha sydd enkle teknikker.

Kursvirksomhet bør foregå utenom medlemsmøtene. Kun demonstrasjon på møtene.

Medlemskontingent er kr.300,- pr. år og inngangspenger på møtene er kr.30,-. Dette tas opp til årlig vurdering.

Vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag til endringer må være styret i hende på forhånd. Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet der eventuelle endringer vedtas.

Utstilling
- Kristiansand Quilteklubb holder utstilling på Festningen annenhvert år.
- Alle medlemmer må yte noe i denne forbindelse.
- Alle medlemmer er pliktige til å levere en kake eller lignende til kafeteriaen + en hjemmelaget gevinst til    lotteriet.
- Det dannes arbeidsgrupper i god tid på forhånd, tidlig på vårparten, så alle forberedelser er godt i gang før vi tar sommerferie.
- Det bør være så mange personer i hver gruppe at hver gruppe kan ha sin leder. Styret bør være reppresentert i de fleste gruppene.
- Det legges ut ei medlemsliste hvor medlemmene kan velge hva slags gruppe de vil være med i. I god tid før utstillingen bør det så lages ei oversiktsliste slik at en ser hvor en er satt opp (vaktliste). Det er også viktig at de som har ting for salg, også yter noe i de andre gruppene. Vi kan jo ha vakter i for eksempel to grupper.

- Det året vi ikke har utstilling lager vi et teppe som skal være hovedgevinst.

Ingen kommentarer: