tirsdag 2. november 2010

Salgsmesse Ljosland Fjellstove – skal noen av oss selge noe?

Medlemmer som har lyst til å selge noe er velkommen til julesalgsutstilling  hos Ljosland Fjellstove.

Salgsutstillingen varer fra 26. november til 19. desember 2010.

Er dere interessert og ønsker å vite mer om betingelser eller leveranse kan det henvendes til

Gerd Flaterbø Schlezinger, mailadresse gerd(a)schlezinger.com