søndag 25. mars 2012

Til minne om Mia



Det var med sorg vi mottok beskjeden om at

Mia Borgersen

så alt for tidlig var gått bort,
etter kort tids sykeleie. 

 Mia Borgersen 07.05.41 - 29.02.12

Som et mangeårig medlem av klubben,
og tidligere medlem av styret,
vil vi savne Mia,
 og minnes henne som den
fargerike og omsorgsfulle personen hun var.

Ikke bare var hun fargerik i seg selv,
men hun elsket også å arbeide med farger,
noe som gjenspeilet seg i det hun lagde.
Denne skaper- og fargegleden
delte hun også gjerne med de rundt seg.

Fred over minnet.

Velkommen til møte 26.mars

Ønsker dere alle velkommen til møte 26. mars.

Temaet er Restetepper.
Toril Dyrstad viser og forteller hva hun gjør med restene sine.

Har du restetepper, ta dem med,
selv om du har vist dem før!

For dere som ikke har levert blokkene
til fellesteppet...
...dette er dagen!
Husk å ta med blokkene!



Ta også med sysaker og saks!
Kanskje du får bruk for det! :-)

Og masse ting til "Vis og fortell"!

Vi ses!

Februarmøtet

En smule sent kanskje,
men her kommer noen glimt fra møtet i februar!


Rannveig Hjelset åpnet med å
ønske alle velkommen og presenterte seg som ny leder 
i styret.  Hun fortalte litt om programmet for
våren og hva vi skulle gjøre denne kvelden.
Planen var å sy blokker til fellesteppet
for de som ikke hadde fått dette gjort hjemme.
Mange var allerede ferdig med sine
og hadde dem med.
Dette blir spennende!
Men vi trenger mange flere!
Ønsker dere se mer fra møtet, 
kan dere klikke på albumet under!
Kos dere med bildene!

KQK 20.02.2012