onsdag 23. januar 2013

ÅRSMØTE!

VI INVITERER HERVED TIL 


ÅRSMØTE


KRISTIANSAND QUILTEKLUBB

FØRSTKOMMENDE MANDAG

28.JANUAR 2013 KL 19:00!

Vi er klar over at dette kommer noe sent, men det skyldes
influensaen som dessverre har herjet de siste ukene!

MEN NÅ ER VI KLARE TIL DYST!

SAKER SOM SKAL TAS OPP ER:

- ÅRSMELDING

- REGNSKAP/BUDSJETT

- VALG AV 3 NYE MEDLEMMER TIL STYRET

- UTSTILLINGSKOMITÉ

- EVENTUELT

HAR DU SAKER DU ØNSKER TATT OPP, MELD DET INN TIL 
LEDER RANNVEIG HJELSET SNAREST PÅ
E-POST 
rannhj@hotmail.com


VIDERE PROGRAM/TEMA FOR KVELDEN ER:

- NOE "HJERTELIG"!
Har du laget noe med hjerter, ta det med og vis oss

- VIS OG FORTELL 

- TA ELLERS MED DEG VANLIGE SYSAKER
OG STOFFSAKS.  
KANSKJE VI LAGER NOE "HJERTELIG"?

- TA OGSÅ MED GODT HUMØR!

- DET VIL OGSÅ VÆRE MULIGHET FOR Å BETALE INN 
KONTINGENT FOR 2013 FOR DE SOM MÅTTE ØNSKE DET.

HILSEN STYRET