onsdag 28. januar 2009

Årsmøtereferat 26/01 2009

Årsmøte Kristiansand Quilteklubb Mandag 26/1 2009

Tilstede: 25 medlem
- Sonja G. ønsket alle velkommen til årsmøte.

- Opplesning av Årsrapporten av Anne Marie S.
- Regnskapet ble gjennomgått av Mia B.. Ingen kommentarer kom inn og regnskapet ble godkjent. Gro E. sa seg villig til å gå igjennom regnskapet. Dette etter ønske fra Mia.Innkommende forslag til årsmøte:
Ingen..

Sak 3.
Valgkommite: Tilstede: Linda R.Ikke tilstede: Lillian H. og Kari Johanne H .

Hilde O, Ann Fog Anita S hadde på forhånd sagt seg villig til å stille som kandidater til styre. De ble valgt inn ved akklamasjon.

Eventuelt: Anita S. tok opp om det var et problem at de nyinnvalgte i styret også sitter i turkommiteen. Ingen av medlemmene hadde noen kommentar til det!!

Styret har konstituert seg selv med følgende resultat:

Leder: Vi deler på vervet. ( Ingen var villig til å være leder).
Kasserer: Mia B
Sekretær: Anne Marie S
Styremedlemmer: Ann F, inngangspenger Ingrid C , innkjøp til lotteri Anita S, kontingentutsending, bibliotekar
Hilde O, Leder quiltemøtene


Sonja G. har sagt seg villig til å kjøre ut bankgiroer ifm kontingentinnkrevingen for 2009.

Valg komite for 2009 er: Sonja G.
Solveig J.
Ellen Irene F.

For Styret Anne Marie S. 27/1-09

Ingen kommentarer: