søndag 29. august 2010

NQF årsmøte 2014 i Kristiansand??

Hallo ja alle.

Vi fikk en forespørsel av NQF om vi kan være interessert/behjelpelig med å arrangere årsmøte i Kristiansand i 2014.

Det er NQF som står for arrangementet, men trenger hjelp til praktiske ting, det må for eksempel være plass til 12 kurs+ utstillinger+butikker og plass til ca. 300 deltakere.

Går utifra at dette blir diskutert allerede men her rekker vi kanskje flere :-)

Ingen kommentarer: