torsdag 17. november 2011

Info om Fellesteppet


Stjernehimmel over Sørlandet

Kristiansand Quilteklubb syr et fellesteppe til Festningen 2012

Tema: Teppet består av to forskjellige stjerneblokker
Ohio Star og Friendship Star
og broderiblokker.

Farger: off white bakgrunn, stjerner i blått

Broderiblokk: off white bakgrunn, broderi i blått – det brukes maritime motiver som (seil)-båt, anker, fyrtårn, fisk – 
velg selv noe passelig.
Du kan enten lage en ren stitchery-blokk,
eller du kan også stitche mindre motiv
på de lyse kvadratene i stjerneblokkene.

Størrelse 8 ¾ inch før sammensying.
Blokkene skal sys sammen til en teppetopp, som deretter skal sendes bort for quilting.

Alle lager og leverer 2 blokker hver.
Du kan velge maskinsøm eller håndsøm.
Sett navnelapp på baksida av dine blokker.

Levering: så tidlig som mulig, senest til februarmøtet  2012.

NB!!
Vær nøye med kutting, stryking og sying – det er meget viktig at alle blokkene er like store, ellers blir det problematisk ved sammensying.

Hilsen styret Kristiansand Quilteklubb

Friendship Star

(Fargene i blokken her er kun ment som illustrasjon)

Kutt:
Lyst stoff: 4 stk kvadrater 3 ¼ x 3 ¼ inch
2 stk kvadrater 3 ¾ x 3 ¾ inch

Blått stoff: 1 stk kvadrat 3 ¼ x 3 ¼ inch
2 stk kvadrat 3 ¾ x 3 ¾ inch


Sying av blokken:

Trekantblokkene:
Legg 1 lys og 1 mørk av 3 ½ inch-firkantene rette mot rette.
Tegn inn diagonalen.

Sy med inch-fot på begge sider av diagonalen.

Kutt på diagonalen, stryk. OBS: ¼ inch sømrom.
Sy sammen blokk som vist.

Renskjær blokken til 8 3/4 inch.
Ohio Star

(Fargene i blokken her er kun ment som illustrasjon)
Kutt:
Lyst stoff: 4 stk kvadrater 3 ¼ x 3 ¼ inch
2 stk kvadrater 4 ¼ x 4 ¼ inch

Blått stoff: 1 stk kvadrat 3 ¼ x 3 ¼ inch

2 stk kvadrater 4 ¼ x 4 ¼ inch

Sying av blokken:

Trekantblokkene:
Legg 1 lys og 1 mørk av 4 inch-firkantene rette på rette.

Tegn inn en diagonal. Sy med inch-fot på begge sider av diagonalen.

Kutt på diagonalen, stryk. Legg firkantene sammen igjen, lys på mørk.

Tegn igjen en diagonale, sy på begge sider, kutt på linjen. Stryk.

Sy sammen blokk som vist. OBS: ¼ inch sømrom.

Renskjær blokken til 8 3/4  inch.


(Mønster Britta Hohne oktober 2011)

Ingen kommentarer: